erotic fine art photography

Ciklus fotografija Flesh for fantasy phase 2 nastao je posle studioznog istraživanja i rada na temu erotike kao odgovor na ustaljenu zloupotrebu ženske lepote i seksualnosti.
U ciklusu Flesh for fantasy phase 2  se kao neophodni uslov javlja nagost, ali ne nagost tela, već duha.
U naše doba čitava industrija erotike radi punom parom. Civilizacija koju ne bude ozario osmeh Erosa teško da će biti dovoljno čovečna, a možda neće biti ni ljudska. Međutim, postalo je mučno to obilje erotskih oznaka bez značenja, erotskih laži koje pothranjuju modernu dramaturgiju svakodnevice. U umetnosti se tako osmeh Erosa preobraća u zlurado cerekanje. Toplinu čistih oblika smenjuje retuširani silikonski postprodukt za jednokratnu upotrebu: ISKORISTI I ODBACI! POGLEDAJ I ZABORAVI.

Flesh for fantasy phase 2  pokušava da obelodani ono zapostavljeno, da svetlosnim snopom ukine granicu između spoljašnjeg i unutrašnjeg. Svetlosna granica formira elegantnu najavu onog što se samo nazire iz tmine i čijim bi  razotkrivanjem izgubio sopstveni identitet. Model tako ostaje u senci i pušta posmatrača da se sam upusti u tumačenja i čitanja. Zato su fotografije ovog ciklusa svedene, pune mraka i tame čije tanano poigravanje sa svetlom ne ograničava. Naprotiv. Širi mu značenje.